PROGRAM

PREDBEŽNÝ PROGRAM*:

16:00 Janko Buc - úvodné modlitby
16:10 worship Timothy (SK)
17:00 Adam Shepski (CAN)
17:30 Marián Lipovský & Vlado Žák + národní vedúci
17:45 worship ESPÉ (SK)
18:10 Michal Kevický (mobilizačné slovo)
18:30 worship ESPÉ (SK)
18:45 Ben Fitzgerald (AUS) - evanjelizácia
19:30 Planetshakers (AUS)
20:50 Záver + oznamy

*organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu!