VÍZIA

AWAKENING SLOVAKIA je o SNE, KTORÝ VERÍME, ŽE JE NA BOŽOM SRDCI! Je tiež pokračovaním Worship Festivalov a súčasťou letného festivalu CampFest a iných akcií, ktoré snívajú sen o prebudení a chcú spolu zápasiť za prebudenie v našej krajine a v krajinách okolo nás. Spolupracujeme s jednotlivými kresťanmi, s kresťanskými skupinami, organizáciami a cirkvami zapálenými Bohom pre túto vec. V podstatnom chceme mať jednotu, v nepodstatnom dávať slobodu, ale vo všetkom mať lásku.

AWAKENING SLOVAKIA je o OBNOVE VZŤAHU S BOHOM. Chceme zažívať Jeho vôľu ako je v nebi aj tu na zemi. Túžime po Jeho prítomnosti medzi nami a vidieť ako sa šíri Jeho kráľovstvo v každej oblasti nášho národa skrze Jeho deti, ktorí milujú Boha a ľudí celým srdcom!

AWAKENING SLOVAKIA nie je len kvalitná akcia, veľké pódium, dobrí rečníci, kapely a zážitky s nabitou atmosférou. Chceme počuť ako rezonuje zvuk tejto generácie v našom národe, ktorá sa stretla, aby sa spojila ku chvále a uctievaniu jediného skutočného Boha. On je hodný všetkej chvály! Je to viac ako len nadšenie, je to nadprirodzený refrén, ktorý vychádza zo sŕdc tých, ktorých životy boli zmenené mocou Pána Ježiša Krista. Generácie, ktorá naliehavo kričí po novom živote s Kristom, po prebudení v našej krajine! 

Toto všetko JE VYJADRENÍM NÁŠHO SMÄDU PO ŇOM SAMOM, po jedinom Bohu. Chceme, aby bol Pán Ježiš uprostred všetkého v našom živote a v národe. Chceme žiť v Jeho prítomnosti a prinášať Jeho evanjelium a pomoc tým, ktorí to potrebujú!